Dobre obyczaje Forum

 • Forum to miejsce przygotowane specjalnie dla Użytkowników portalu Poradnikzdrowie.pl, służące wymianie poglądów i opinii, prowadzeniu dyskusji, dzieleniu się doświadczeniami na zagadnienia tematycznie związane z portalem.
 • Aby dodawać swoje wypowiedzi na Forum należy się zarejestrować się wypełniając formularz rejestracyjny i akceptując Regulamin Forum. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Zarejestrowani Użytkownicy mogą wpisywać wypowiedzi na Forum po zalogowaniu się, umieszczać zdjęcia i korzystać z innych funkcjonalności Forum. Każde zalogowanie się na stronę portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Forum przez Użytkownika.
 • MURATOR S.A. – właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl – nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść wypowiedzi oraz zdjęć Użytkowników na Forum.
 • MURATOR S.A. nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych na Forum, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości bądź w części), które:
 • naruszają prawo autorskie,
 • są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym, zawierają opinie negatywne o firmach i wykonawcach,
 • zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z portalem i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
 • stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
 • naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne, atakują osobę, a nie poglądy
 • nie są związane z tematyką poruszaną na Forum,
 • uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z portalu przez innych użytkowników,
 • gdy temat wypowiedzi na Forum jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.
 • Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; reklamowe, związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.
 • Za zamieszczenie wypowiedzi na Forum Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 • MURATOR S.A. ma prawo do:
 • publicznego udostępniania wypowiedzi użytkownika na Forum bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy sieci mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • rozpowszechniania wypowiedzi na Forum w innych portalach MURATOR S.A. – z podaniem nicku autora;
 • wysyłania wypowiedzi na Forum jako elementów newslettera serwisu Poradnikzdrowie.pl;
 • publikowania wybranych wypowiedzi z Forum na łamach pism i stron www MURATOR S.A. w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań użytkowników portalu.
 • podawania na stronie Forum numeru IP użytkownika.

Uwagi i pytania, dotyczące działania Forum serwisu Poradnikzdrowie.pl prosimy kierować na adres kkujac@murator.com.pl lub zgłaszać listownie na adres: MURATOR S.A., ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem Forum Muratora.