<p>Żaden sposób zdrowego odżywiania nie jest pozbawiony wad i dlatego ideałem byłoby jeść to co najlepsze dla naszego organizmu, ale niestety w ciągu życia zatracamy umiejętności określania w pożywieniu tego, co jest dla nas dobre, a więc jedni jedzą, żeby żyć drudzy żyją, żeby jeść. Każda jednostka może zdobyć środki wystarczające do zaspokojenia rzeczywistego głodu. Ale w sensie psychicznym może mieć poczucie, że w tym systemie społecznym, gospodarczym, nie stać jej na zaspokajenie różnych potrzeb. Potrzeby uznania, prestiżu, posiadania, rozwijają się i odbiegają bardzo od rzeczywistych. Człowiek głodny ma najmniejsze wymagania a potrzeba jedzenia , zrodzona z podniety psychicznej, wymaga wyrafinowanych potraw. Sytuacja rodzi zapotrzebowanie na zjedzenie wyszukanych potraw w odpowiednich lokalach, gdzie właściwie nie idzie się jeść, ale zademonstrować swoją pozycję.</p>