Poradnia Diabetologiczna przy NZOZ „Sanatorium Ustroń” jest dostępna dla wszystkich pacjentów ze skierowaniami (w ramach NFZ) jak i odpłatnie, wymagających diagnostyki i porady konsultacyjnej w zakresie:
cukrzycy typu I,
cukrzycy typu II,
skazy moczanowej,
otyłości skojarzonej z chorobami układu krążenia, ze zmianami w narządzie ruchu, zaburzeniami gospodarki lipidowej

Nasze leczenie przynosi ulgę pacjentom cierpiącym na:
cukrzycę współistniejącą z innymi chorobami
cukrzycę powikłaną zmianami naczyniowymi
wszystkie postacie cukrzycy leczone insuliną
wszystkie postacie cukrzycy leczone lekami doustnymi lub tylko dietą
skazę moczanową

Poradnia znajduje się w Ośrodku Magnolia w Ustroniu Zawodziu przy ul. Szpitalnej 15.

Lekarze specjaliści przyjmują:
wtorki w godzinach 8.00 – 11.00
czwartki i piątki w godzinach 14.00 - 18.00
Rejestracji udzielamy telefonicznie pod numerem 33 8543690