Odbywa się w szpitalu czy gabinecie w przychodni? Jaki koszt? Czy ewentualnie potrzebne skierowanie na szpital? Brak kontaktu a lekarzem zakładającym a nie pamiętam nazwy wkładki. Czy to problem?