Fobie da się wyleczyć stosując terapię behawioralno-poznawczą. Należy poznać przyczynę lęku i dopiero wtedy nauczyć się prawidłowych zachowań które pomogą w raczeniu sobie z nim.